ارسال تیکت

"*" indicates required fields

لطفا در ارسال تیکت، نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

 

 

 

 

- حتماً با فونت فارسی مشکل یا خواسته خود را مطرح کنید.
- این موضوع را در نظر بگیرید که واحد پشتیبانی در جریان مشکل شما نیست و شما باید مشکل خود را کامل شرح دهید و از توضیحات کلی اجتناب کنید.
- دقت نمایید تیکت پشتیبانی به صورت آفلاین بوده و باید منتظر بمانید تا کارشناسان پاسخ شما را بدهند ، بنابراین از تکرار ارسال درخواست خودداری نمایید.
- از ارسال چند تیکت با یک موضوع جداً خودداری نمایید.
- در صورتی که درخواستی ایجاد کرده اید و بخش پشتیبانی پاسخ شما را داده اند و مایل هستید مجدداً پاسخ دهید ، از ایجاد تیکت جدید خودداری نمایید و در همان تیکت درخواست خود را ارائه نمایید.