آدرس

کیش - لوپ دیدار - برج صدف - طبقه همکف تجاری - غرفه ۳۹

تلفن فروشگاه

۰۷۶-۴۴۴۵۳۲۹۹

تلفن همراه

۰۹۱۲۶۸۶۸۴۹۸ - ۰۹۱۲۱۰۱۷۵۶۰

ایمیل

info@javaherianclub.ir